Drukuj
Kategoria: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł.

pooisnfos

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł. Wniosek Gminy został sklasyfikowanej na wysokiej 20 pozycji na 99 pozytywnie zweryfikowanych aplikacji z terenu całego kraju. Alokacja konkursu to 5 miliardów złotych, ale też kanalizacja to kosztowne przedsięwzięcie. Jedynie profesjonalne przygotowanie procesu inwestycyjnego gwarantuje możliwość ubiegania się o środki.
Jeszcze dwa lata temu nie byliśmy w stanie podać daty końcowej, dziś możemy śmiało przypuszczać, że w 2018 roku skończymy budowę kanalizacji na terenie całej gminy – mówi Wójt gminy Bobrowniki, Arkadiusz Ziemba. To dzięki konsekwentnej polityce możemy określić się mianem nowoczesnej gminy. A dzięki takim na przykład inwestycjom gmina z sukcesem sprzedaje działki budowlane na swoim terenie. 
Wniosek gminy pozytywnie oceniony przez Fundusz dotyczy modernizacji oczyszczalni i budowy odcinka sieci kanalizacji w Sączowie. Łączna wartość przedsięwzięcia to blisko 10 milionów złotych, z czego z budżetu gminy pochodzić ma jedynie 73 tys. zł. Poza dotacją samorząd gminy Bobrowniki wykorzysta także preferencyjne środki pożyczki z katowickiego WFOŚiGW. To nie pierwszy raz kiedy stosujemy montaż finansowy – mówi Wójt - z dwóch źródeł finansowania korzystaliśmy już podczas budowy kanalizacji w Siemoni, Dobieszowicach i Wymysłowie. Budowa kanalizacji to inwestycja trudna dla samorządu i problematyczna dla mieszkańców, ale przede wszystkim kosztowna. Cena kilometra sieci waha się od 1 do 2 mln. Dofinansowanie jest zatem podstawą, niemniej jednak trudno je otrzymać. Zmiany wprowadzone w 2011 roku wykluczyły naszą gminę jako potencjalnego wnioskodawcę w Regionalnym Programie Operacyjnym ze względu na zbyt duży obszar. Infrastruktura i Środowisko to Program krajowy i o środki rywalizujemy z dwoma tysiącami gmin z całej Polski. Oczywiście podstawą jest spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii w zakresie oczyszczania ścieków, czy konstrukcjaa wniosku w sposób spełniający wymagania oceniających. Najważniejszy czynnik to koncentracja, czyli ilość mieszkańców przypadających na kilometr sieci. Dopasowaniem wniosków do kryteriów zajmują się specjaliści Urzędu Gminy.
Obecnie przygotowują Program Funkcjonalno-Użytkowy na pozostałą część, dzięki czemu uda się skanalizować całą gminę. Dokument będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w drugim tegorocznym konkursie z alokacją wartą 2,5 miliarda zł, którego termin upływa 31 lipca tego roku.