Drukuj

EFRR kolor poziom

Projekt pn. "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki". 
Dofinansowanie o wartości 807 575,71zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

Całkowita wartość projektu wynosi 953 262, 73zł. 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dostępnego w dla mieszkańców Gminy Bobrowniki poprzez stworzenie nowych usług elektronicznych o wysokim poziomie dojrzałości, w tym automatyczne dokonywanie płatności oraz rozbudowę platformy o system obsługujący Radę Gminy. Elementem przedsięwzięcia będzie zakup sprzętu wymaganego do wprowadzenia usług. Zakresem projektu objęte zostanie powiązanie istniejącej platformy EBOI z ePUAP, utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego, budowa sytemu e-rada zakładającego stworzenie elektronicznych modułów komunikacji z radnymi oraz uruchomienie transmisji on-line z sesji Rady Gminy i utworzenie elektronicznych tablic informacyjnych w głównych punktach gminy. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do wysokiej jakości cyfrowych usług publicznych. 

Usługi, które będzie można załatwić przez internet:

- złożenie deklaracji podatkowych czy śmieciowych;
- płatność przez internet podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych, informacji o tytule płatności, rozrachunkach z urzędem;
- dodatkowo poza portalem współistnieć będzie informowanie przez sms’a, e-mail lub poprzez platformę ePuap;
- płatności tych dokonywać będzie można również telefonem komórkowym. 
Urząd przygotował aplikację mobilną powiązaną z elektronicznym portalem dla klientów urzędu wraz ze zintegrowanym systemem płatności elektronicznych oferującą mobilne usługi dostępne dla trzech systemów: Android, Windows i IOS;

- punkt potwierdzania profili zaufanych, pozwalający na korzystanie z usług wszystkich urzędów.

Elementem przedsięwzięcia jest wymiana sprzętu komputerowego w urzędzie na nowszy, sprawniejszy, współpracujący płynniej z systemami. Urząd wzbogacił się także w elektroniczne tablice informujące mieszkańców na terenie urzędu i centrów przesiadkowych w Dobieszowicach i Sączowie.
System elektronicznych usług publicznych zastosowany został do obsługi Rady Gminy, poprzez obsługę sesji obsługę głosowań oraz zdalny dostęp do materiałów na sesję poprzez system informatyczny. Radni zostali wyposażeni  w tablety służbowe skonfigurowane z systemem informatycznym urzędu.