Drukuj

Rozbudowa infrastruktury na terenie Parku w Rogoźniku – budowa rolkostrady wraz z oświetleniem

Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Rogoźniku

Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku

Selektywna zbiórka odpadów

Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki