Drukuj

Remont budynku Amfiteatru z przeznaczeniem na Centrum Usług Publicznych

Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Sączowie

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo

Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach