Wnioskodawca: Gmina Bobrowniki

Koszt całkowity projektu: 449 983,46

Wnioskowana kwota dofinansowania:382 485,94

Projekt realizowany jest na terenie parku w miejscowości Rogoźnik, położonego na terenie Gminy Bobrowniki i polega na odtworzeniu istniejących niegdyś na terenie parku w Rogoźniku ścieżek rekreacyjnych, aby mogły pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne, w głównej mierze jako rolkostrada, dając również możliwość uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, bądź innych formy aktywnego spędzania czasu.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona infrastruktura obejmująca rolkostradę o łącznej długości: 1825 mb (składającej się z odcinków o szerokości 3 - metrowej, oraz miejscami 4 - metrowej), powstałej poprzez połączenie nowych/odbudowanych odcinków o powierzchni 0,677 km oraz ciągów istniejących, wraz z oświetleniem terenu składającego terenu składającego się z 60 słupów oświetleniowych.

W ramach remontu wymienione zostaną zniszczone nawierzchnie asfaltobetonowe alejek parkowych, na nowe nawierzchnie z wymianą podbudowy. Nowa infrastruktura liniowa będzie liczyć 0,677 km (odtworzone trasy), w połączeniu z istniejącymi ciągami spacerowymi (na których przewidziano tylko odtworzenie oświetlenia) stworzą odcinek o długości 1,825 km. Teren objęty przedsięwzięciem zostanie ponadto zagospodarowany poprzez zabudowę koszy na śmieci. Obiekty będą skumulowane w rejonie zbiorników wodnych od strony Rogoźnika.

Główną atrakcją parku są dwa jeziora i bogaty przyrodniczo kompleks parkowo-leśny. Każde z jezior ma swoją bazę noclegową i infrastrukturę towarzyszącą ( tj. pole namiotowe, boiska do piłki siatkowej, małą gastronomię, plażę, domki campingowe, amfiteatr z miejscem na około 3 tys. osób i restauracją na zapleczu oraz restaurację Biały Dom).

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • odtworzenie wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru parku w Rogoźniku;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej parku w Rogoźniku;
  • zmiana postrzegania parku jako „lokalnego śmietnika" poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
  • zapewnienie atrakcyjnych form aktywnego wypoczynku mieszkańcom okolicznej aglomeracji w tym m.in. : Będzin, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Bytom, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Katowice;
  • wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększenia ruchu turystycznego;
  • upowszechnienie zdrowego trybu życia poprzez promocję aktywnego odpoczynku w każdym wieku.

Stworzenie infrastruktury w takim kształcie przyczyni się do odtworzenia marki parku w Rogoźniku jako ośrodka turystycznego spełniającego funkcje krajoznawcze, rekreacyjne oraz rozrywkowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl