Projekt przebudowy drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku stanowi część większego przedsięwzięcia, jakim jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy Bobrowniki.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości 540 194,74 zł, a całkowity koszt projektu wyniósł 665 523,24 zł.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Rogoźniku polegająca na uporządkowaniu drogi w planie z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz z kształtek betonowych na odcinku, gdzie przebiega sieć gazowa, jak również uporządkowanie odwodnienia poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji. Długość drogi wyniosła ok 406,5 mb.

Celem zrealizowanego projektu była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej województwa śląskiego, a w szczególności na obszarze gminy Bobrowniki. Realizacja inwestycji spowodowała wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego.