W okresie do 30 września 2014 roku Gmina Bobrowniki realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina pozyskała na realizację środki w wysokości 961.682,39 zł a całkowity koszt projektu wyniesie 1.246.837,09 zł.

W skład infrastruktury placu zabaw wejdą następujące elementy: zestaw integracyjny, zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, huśtawki dla dzieci do 6 i powyżej 6 lat, kiwaki na sprężynie oraz linarium - piramida wspinaczkowa. Obok linarium zostanie stworzony fitness outdoor w ramach którego ustawionych zostanie dziewięć urządzeń sprawnościowych. Osiem elementów zostanie ułożonych w okręgu i jeden w środku. Zaproponowane urządzenia to: podwójny serfer, wioślarz + mięśnie brzucha, rowerek + stepper, wyciskanie siedząc (barki) + mięśnie nóg, podwójne wyciskanie (nogi), podwójne kołowrotki, nord walking, biegacz, podwójny narciarz. Obok urządzeń sprawnościowych (fitness outdoor) zaplanowano budowę skateparku. Do elementów jego wyposażenia należy funbox z grindboxem, dwa quarter pipe oraz poręcz.

Cały teren planowanej zabudowy zostanie zaaranżowany poprzez humusowanie i niwelację terenu, posadowienie ławek, ogrodzenie placu zabaw, odbudowę fontann oraz oświetlenia projektowanego terenu. Zamontowane będą słupy oświetleniowe, na całym terenie ustawione zostaną ławki parkowe z oparciem w ilości w sumie 14 szt. oraz 7 żeliwnych koszy na śmieci. Wokół uporządkowanego obszaru  biegnąć będzie wydzielona i oznakowana rolko-strada o szerokości 2 m i długości ok 450 m która przebiegać będzie obok placu zabaw, linarium, fitness outdoor-u oraz skate parku. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zapewnić trwałość projektu w ramach inwestycji przewidziano również montaż systemu monitoringu.

Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej parku w Rogoźniku, a przez to zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Bobrowniki. Przyjęto, że z nowo powstałej infrastruktury korzystać będzie około 30.000 turystów rocznie. Z uwagi na to, iż część infrastruktury (dot. placu zabaw) to elementy integracyjne, planuje się także, że w ramach założonej liczby z infrastruktury będą korzystać również dzieci niesprawne, z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przewiduje się, że będzie to 60 osób w skali roku. W ten sposób odtworzona zostanie regionalna marka turystyczna  jaką park w Rogoźniku był w latach 70-90-tych XX-wieku. Jednocześnie odtworzenie tej marki przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na terenie gminy Bobrowniki, z uwagi na niedaleką odległość od Katowic – szczególnie dla turystyki weekendowej co przyczyni się z kolei do promocji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów. Usytuowanie obiektów infrastruktury okołoturystycznej w centrum parku sprzyjać będzie różnorodności oferty zaproponowanej przeciętnemu mieszkańcowi aglomeracji.

W ramach realizacji projektu powstaną na terenie parku w Rogoźniku 4 obiekty infrastruktury aktywnego wypoczynku – infrastruktury punktowej o łącznej powierzchni 1310m² , oraz 1 obiekt – trasa aktywnej turystyki tj. rolkostrada o długości 0,450 km.  

Oprócz mierzalnych rezultatów projekt przyczyni się również do osiągnięcia niemierzalnych efektów takich jak:

- odtworzenie wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, 

- wzrost aktywności ruchowej mieszkańców aglomeracji korzystających ofert parku.

- promocja aktywnego stylu życia.

Celem głównym projektu pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku” jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających park w Rogoźniku poprzez odtworzenie regionalnej marki turystycznej jaką park stanowił w latach 80-tych XX wieku.  Realizacja projektu przyczyni się więc także do promowania wśród rodziców i dzieci aktywnego wypoczynku, a dzięki dogodnej i bliskiej aglomeracji lokalizacji Park w Rogoźniku stanie się idealnym miejscem do weekendowych wycieczek dla całych rodzin.