"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Sfinalizowaliśmy projekt „Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul. Podmiedze”. Na ten cel otrzymaliśmy 2 414 071 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe drogi spełniły wymogi           w zakresie szerokości pasa jezdni. Dodatkowo utworzono kanały technologiczne oraz odwodniono teren. Realizacja zadania stanowi kolejne udogodnienie dla wszystkich mieszkańców gminy przemieszczających się przez Rogoźnik.