Nawet czołowi politycy różnych opcji politycznych nie są w stanie zaprzeczyć, że Gmina Bobrowniki jest liderem Województwa w zakresie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych per capita (czyli na głowę mieszkańca). Tworzy to w połączeniu z budżetem olbrzymią maszynę, która pędzi do przodu i rozwija gminę.
 
W ostatnich dniach kwietnia 2018 roku, Zastępca Wójta, Małgorzata Bednarek podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie najwyższą w historii gminy umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00.0113/17-00 Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiskowa, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. To efekt złożonego przez Gminę
w 2017 roku wniosku na budowę kanalizacji w 95% powierzchni gminy. Gmina począwszy od 2018 roku otrzyma ponad 15 mln zł. 
 
Na wspólny sukces składa się praca wielu osób, którym leży na sercu dobro gminy. Siłą naszych sukcesów jest profesjonalny zespół, który udało mi się przez lata stworzyć  – tłumaczy zastępca Wójta. Pracę nad przygotowaniem wniosku rozpoczęliśmy jeszcze w 2015 roku. Wtedy ze względu na brak wszystkich dokumentacji złożyliśmy pierwszy wniosek i pozyskaliśmy pierwsze środki z największego w historii polskich programów operacyjnych konkursu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – początkowo około 5 mln. zł. Gdy skompletowaliśmy kolejny pakiet projektów – złożyliśmy kolejny wniosek w lutym 2017 roku. Pomimo bardzo skomplikowanych procedur już w grudniu 2017 roku zostaliśmy dopuszczeni do oceny merytorycznej w efekcie której w marcu br zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy. 
Dzisiaj ponownie zostajemy Beneficjentem środków unijnych na kanalizację. Tym razem sieć wybudujemy w Dobieszowicach na Niebyłej, w Bobrownikach na Namiarki, w Rogoźniku na Kościuszki i Podraszkowiu oraz Sączów – całość. Dodatkowo osobiście zabiegam by w zakres inwestycji włączyć ul. Leśną w Wymysłowie i pozostałe tereny Siemoni, Myszkowic i Twardowic - podkreśla Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta – jak tylko powstaną oszczędności w zadaniu, już pod koniec roku wnioskować będziemy o przesunięcie wolnych środków na kolejne zadania związane z budową kanalizacji.