EFRR kolor poziom

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki” w konkursie dla działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla ZIT Subregionu Centralnego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 782 192,45 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ogólna wartość projektu to aż 3 273 167,56 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych obiektów, zmniejszenie zużycia energii oraz walka o czyste powietrze, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez stare kotły weglowe i zastępując je nowoczesnymi urządzeniami i instalacjami grzewczymi. Planowanym efektem tego projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie liczby budynków z lepszą klasą zużycia energii.

Termomodernizacja dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej: remizy OSP w Myszkowicach, remizy OSP Wymysłowie, remizy OSP Twardowicach oraz Domu Kultury w Siemoni.

Oprócz wymiany źródeł ciepła zaplanowana jest wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów budynków. Dodatkowo w domu kultury w Siemoni planowana jest pilotażowo instalacja paneli fotowoltaicznych do zasilania obiektu energią odnawialną.