Przebudowa odcinka drogi S615008S łaczącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach realizowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i wyniesie 836 783,72 zł Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej łączącej drogi powiatowe ul. Sienkiewicza i ul. 1 maja w Bobrownikach z terenem przy szybie.

Zakresem jest objęta przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej oraz skrzyżowania z drogą, łączącą przebudowywany odcinek ul. Strażackiej z ul. Sienkiewicza. W efekcie realizacji inwestycji w/w droga uzyska dopiero status gminnej.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę nawierzchni drogi, ciągu pieszego i rowerowego, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania drogi z szybu do ulicy Sienkiewicza. Droga oprócz otwarcia dostępu do posesji otwiera także tereny mieszkaniowe i rekreacyjne.

DSC 0203str DSC 0198str

DSC 0202str DSC 0200str