uklad poziomy

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowniki to dokument pozwalającyu na osiągnięcie celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy.

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” jest realizowany, dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodne z Priorytetem Ochrona Atmosfery - 3.1. Inwestycje ochronne w strefach, dla których został określony program ochrony powietrza) OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.Celem tego programu jest dofinansowanie mieszkańcom Gminy Bobrowniki wymiany starych kotłów węglowych na wysoko sprawne i ekologiczne źródło ciepła, co w konsekwencji przyczyni się do zmienjszenia narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń postwających w wyniku niskiej emisji, emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych.