EFRR kolor poziom


Dofinansowanie o wartości 811 745,75 zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

Usługi, które będzie można załatwić przez internet:

- złożenie deklaracji podatkowych czy śmieciowych;
- płatność przez internet podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz z udostępnieniem informacji dotyczących danych finansowych, informacji o tytule płatności, rozrachunkach z urzędem;
- dodatkowo poza portalem współistnieć będzie informowanie przez sms’a, e-mail lub poprzez platformę ePuap;
- płatności tych dokonywać będzie można również telefonem komórkowym. Urząd przygotował aplikację mobilną powiązaną z elektronicznym portalem dla klientów urzędu wraz ze zintegrowanym systemem płatności elektronicznych oferującą mobilne usługi dostępne dla trzech systemów: Android, Windows i IOS;
- punkt potwierdzania profili zaufanych, pozwalający na korzystanie z usług wszystkich urzędów.

Elementem przedsięwzięcia jest wymiana sprzętu komputerowego w urzędzie na nowszy, sprawniejszy, współpracujący płynniej z systemami. Urząd wzbogacił się także w elektroniczne tablice informujące mieszkańców na terenie urzędu i centrów przesiadkowych w Dobieszowicach i Sączowie.
System elektronicznych usług publicznych zastosowany został do obsługi Rady Gminy, poprzez obsługę sesji obsługę głosowań oraz zdalny dostęp do materiałów na sesję poprzez system informatyczny. Radni zostali wyposażeni  w tablety służbowe skonfigurowane z systemem informatycznym urzędu.

Drugi projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenienia usługi dedykowanej dla automatycznego odczytu stanów wody dostarczanej dla mieszkańców i przedsiębiorców, a następnie przetwarzanie informacji, zapis i elektroniczne powiadomienie klienta o odczycie oraz potrzebie dokonania rozliczenia. By dokonać takiego odczytu inkasent nie musi odwiedzać posesji. Odczyt dokonywany jest z odległości kilkudziesięciu metrów. Druga funkcjonalność, która wdrożona zostanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej to tzw. e-cmentarz, system dedykowany dla automatycznego obliczania i powiadamiania o możliwości przedłużenia trwałości mogiły na cmentarzu komunalnym.