Przebudowa odcinka drogi S615008S łaczącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach realizowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i wyniesie 836 783,72 zł Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej łączącej drogi powiatowe ul. Sienkiewicza i ul. 1 maja w Bobrownikach z terenem przy szybie.

 

EFRR kolor poziom

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki” w konkursie dla działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla ZIT Subregionu Centralnego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 782 192,45 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ogólna wartość projektu to aż 3 273 167,56 zł